Tag: เมนูอาหารเด็ก

เมนูอาหารเด็กมื้อแรก สำหรับวัยเริ่มหัดกิน

เมนูอาหารเด็กมื้อแรก สำหรับวัยเริ่มหัดกิน

เมนูอาหารเด็กมื้อแรก สำหรับวัยเริ่มหัดกิน             ในเด็กแต่ละคนนั้น มีวิวัฒนาการและความพร้อมในเรื่องการรับประทานอาหารเสริมที่แตกต่างกันไป แต่โดยส่วนมากแล้วจะเริ่มเมื่อมีอายุได้ 6 เดือนขึ้นไป โดยสามารถสังเกตความพร้อมของลูกได้ ว่ามีความพร้อมในการรับประทานอาหารเสริมหรือไม่คือ เมื่อลูกควบคุมการทรงตัวของศีรษะและลำคอได้ดี เวลาลูกนั่งแล้วตั้งคอแข


เมนูอาหารเด็กแนะนำ สำหรับวัยเริ่มทานอาหารเสริม

เมนูอาหารเด็กแนะนำ สำหรับวัยเริ่มทานอาหารเสริม

เมนูอาหารเด็กแนะนำ สำหรับวัยเริ่มทานอาหารเสริม             เมนูอาหารเด็ก คือสิ่งสำคัญอย่างยิ่งหากต้องการให้ลูกเติบโตมามีร่างกายที่มบูรณ์แข็งแรงอย่างมั่นคง คนเป็นพ่อแม่จึงต้องคำนึงถึงเรื่องอาหารการกินให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ ควรริเริ่มให้ลูกเริ่มกินอาหารที่หลากหลายตั่งแต่ยังเล็ก ซึ่งเด็ก ๆ ควรเริ่มทานอาหารเสริมเมื่อมีอายุ 6 เดือนขึ้นไป แต่ก็มี