สารอาหารจำเป็น หลังจากเล่นฟิตเนสสุขาภิบาล3 เสร็จแล้ว             หลังจากเล่นฟิตเนสสุขาภิบาล3 เสร็จแล้ว ต้องพยายามทานอาหารที่ให้พลังงานเท่ากับครึ่งหนึ่งของพลังงานที่ถูกเผาพลาญไป เช่น ใช้พลังงานไปทั้งหมด 600 kcal ก็ต้องทานอาหารหรือของว่างที่มีพลังงานประมาณ 300 kcal ซึ่งไม่ต้องกังวลว่าจะทำให้การออกกำลังกายสูญเปล่า เพราะการทานแบบนี้ ไม่ได้ส่งผล