อาหารที่ควรกินหลังเล่นฟิตเนสรามคำแหง ไม่ต้องกลัวอ้วน             ที่ว่าหลังไปเล่นฟิตเนสรามคำแหง หรือออกกำลังกายไม่ควรกินอาหาร เพราะจะทำให้อ้วน แบบนี้คือความเชื่อที่ผิดมหันต์ ซึ่งการลดน้ำหนักนั้น ไม่จำเป็นต้องอดอาหารแต่อย่างใด เนื่องจากร่างกายของคนต้องการพลังงานและสารอาหารที่จำเป็นเสมอ เพื่อคลายความเหนื่อยล้าและซ่อมแซมกล้ามเน