อาหารเสริมสร้างพลังที่ควรทาน ก่อนไปเล่นฟิตเนสครบวงจร การอดอาหารก่อนไปเล่นฟิตเนสครบวงจร คือการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องในการลดน้ำหนัก เพราะยิ่งอดอาหารมากเท่าไหร่ ร่างกายก็ยิ่งสะสมไขมันได้ง่ายดายยิ่งขึ้น ที่สำคัญไขมันที่เพิ่มขึ้นยังกลับมาเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าการกินอาหารแบบปกติอีกด้วย จนส่งผลใหน้ำหนักเด้งขึ้นอย่างรวดเร็ว วิธีที่ถูกต้องคือ หันมา