การวางแผนการเดินทางเป็นสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึง บางท่านอาจจะไม่ได้ซื้อทริปทัวร์เพื่อไปท่องเที่ยว จึงอาจจะมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายเวลาไปในสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ เช่น ตั๋วเข้าชมพิพิธภัณฑ์ หรือค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆเป็นต้น ถ้าในทริปทัวรือาจจะแจกแจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายมาให้อยู่แล้วในบางส่วน แต่ถ้าสมมุติเดินทางไปเอง มีแผนที่ออนไลน์ไว้มีแอพที่สา