อาหารที่ต้องลิ้มลองให้ได้ เมื่อมาทัวร์ภูฏาน             สิ่งที่ต้องทราบไว้ก่อนออกเดินทางไปทัวร์ภูฏานก็คือ คนที่นี่มีการรับประทานเนื้อสัตว์เหมือนคนไทย ทั้งหมู ไก่ ปลา วัว และเนื้อสัตว์อื่น ๆ ถึงแม้จะมีการรับประทานเนื้อสัตว์ก็ตาม แต่ที่ภูฏานไม่มีการฆ่าสัตว์เลย จึงไม่มีธุรกิจเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์ภายในประเทศ ด้วยเหตุนี้ จึงต้องมีการนำ