Tag: ทัวร์ภูฏาน

10 เมนูอาหารท้องถิ่นน่าลิ้มลอง เมื่อไปทัวร์ภูฏาน

 10 เมนูอาหารท้องถิ่นน่าลิ้มลอง เมื่อไปทัวร์ภูฏาน เชื่อว่าคนไทยที่ไปทัวร์ภูฏาน ต้องปรับตัวให้เข้ากับกับอาหารท้องถิ่นของประเทศนี้ได้ไม่ยาก เนื่องจากอาหารภูฏานมีอะไรที่คล้ายคลึงกับอาหารไทยหลายอย่าง โดยเฉพาะความเรียบง่ายของอาหาร รวมถึงมีอาหารหลักที่ประกอบไปด้วยข้าว บะหมี่ ข้าวโพด พริก ผัก และเนื้อสัตว์ รสชาติจัดจ้านที่คนมาทัวร์ภูฏานชื่นชอบ ส


อาหารที่ต้องลิ้มลองให้ได้ เมื่อมาทัวร์ภูฏาน

อาหารที่ต้องลิ้มลองให้ได้ เมื่อมาทัวร์ภูฏาน             สิ่งที่ต้องทราบไว้ก่อนออกเดินทางไปทัวร์ภูฏานก็คือ คนที่นี่มีการรับประทานเนื้อสัตว์เหมือนคนไทย ทั้งหมู ไก่ ปลา วัว และเนื้อสัตว์อื่น ๆ ถึงแม้จะมีการรับประทานเนื้อสัตว์ก็ตาม แต่ที่ภูฏานไม่มีการฆ่าสัตว์เลย จึงไม่มีธุรกิจเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์ภายในประเทศ ด้วยเหตุนี้ จึงต้องมีการนำ