กระทรวงสาธารณสุขเตือน สินค้าอันตราย ในกระเช้าของขวัญ             กระทรวงสาธารณสุข ออกคำเตือนถึงอันตรายจากกระเช้าของขวัญ ประเกทอาหารกระป๋องเก่าเก็บที่ถูกผลิตขึ้นมาไม่ได้มาตรฐาน สถาพไม่สมบูรณ์ และอาหารแห้งทั้งหลาย ธัญพืชชนิดต่าง ๆ รวมถึงกระเช้าของขวัญเก่าเก็บ ผู้บริโภคควรสังเกตให้มั่นใจก่อนซื้อ เพื่อป้องกันเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และเชื้อจุลินทรีย