เพราะเหตุใด คนผลิตอาหารให้ทั่วโลกรับประทาน จึงอดอยากมากที่สุด

Sharing is caring!

เพราะเหตุใด คนผลิตอาหารให้ทั่วโลกรับประทาน จึงอดอยากมากที่สุด

            สหประชาชาติออมาระบุว่า ในทุกปีมีผู้คนจำนวนกว่า 820 ล้านคนทั่วโลก ต้องเผชิญหน้ากับความอดอยากหิวโหย แต่ในขณะเดียวกันก็มีคนที่มีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐาน หรือเป็นโรคอ้วนเพิ่มควบคู่กันไปด้วย ซึ่งสถิติขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ได้ระบุไว้ว่า อาหารที่ถูกผลิตขึ้นบนโลกเพียงพอต่อการเลี้ยงดูคน 10,000 ล้านคน แล้วทำให้ปัญหาความอดอยากจึงเกิดขึ้น

อันดับแรกให้คุณลองจินตนาการดูว่า คุณมีหน้าที่เป็นผู้ผลิตอาหาร แต่ต้องทนเข้านอนในสภาพที่ท้องร้องหิว นี่คือความย้อนแย้ง ซึ่งคนงานในภาคเกษตรมีสัดส่วน 1 ใน 3 ของแรงงานทั้งโลก เกษตรกรในชนบทที่ผลิตอาหาร 80% ที่บริโภคกันในประเทศกำลังพัฒนานั้น ดูเหมือนว่าคนกลุ่มนี้กลายมาเป็นผู้อดอยากหิวโหยมากที่สุด

ความยาจน คือหนทางนำไปสู่ความอดอยาก

เกษตรกรบางรายนั้น ไม่มีความสามารถแม้แต่จะซื้ออาหารที่เป็นผลผลิตของตัวเองได้ โดยในประเทศที่กำลังพัฒนานั้น ค่าอาหารอาจสูงถึง 50% ของรายได้ ซึ่งสหประชาชาติได้ระบุไว้ว่า ประชากรทั่วโลกราว 1 ใน 9 คนนั้น ไม่มีอาหารการกินอย่างเพียงพอ ที่จะทำให้ชีวิตอยู่อย่างมีสุขภาพดีและกระชับกระเฉง

และผู้คนอีกจำนวนมาก ต่างก็มีรายได้ในการดำนงชีวิตต่ำกว่าเส้นแบ่งความยาจนนานาชาติ ซึ่งมีรายได้ไม่ถึง 57 บาทต่อคนต่อวัน แต่ความหิวโหดและความยากจนนั้น ก็ไม่ได้เกิดในประเทศที่กำลังพัฒนาแล้วเท่านั้น โดยในปี 2018 พบว่า ชาวอเมริกันจำนวนกว่า 37 ล้านคน ไม่มีเงินซื้ออาหารกินอย่างพอเพียง

อาหารเหลือทิ้งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ก็มีความอดอยากเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย

ข้อมูลจากสหประชาชาติยังได้ระบุว่า โลกของเรามีอาหารเพียงพอต่อการเลี้ยงดูผู้คนถึง 1 หมื่นล้านคน แล้วอะไรคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับอาหารเหล่านั้น เนื่องจากอาหารที่ถูกผลิตขึ้นในแต่ละปีราว 1 ใน 3 ต่างก็เน่าเสีย หรือถูกนำไปทิ้ง และส่วนใหญ่มักจะเป็นอาหารเหลือจากครัวเรือน และอาหารเสียก็มักจะเกิดจากการเก็บรักษา หรือขนส่งไม่ดีพอ ทำให้มีอาหารเหลือทิ้งคิดเป็นเงินมูลค่ากว่า 30 ล้านล้านบาท ด้วยเหตุนี้ สหประชาชาติและองค์การอาหารและเกษตรจึงได้ระบุว่า หากลดปริมาณอาหารเน่าเสียหรือเหลือทิ้งลงได้ 25% ก็จะช่วยเลี้ยงดูผู้คนที่ต้องเผชิญกับความอดอยากหิวโดยได้เป็นจำนวนกว่า 870 ล้านคน

คนที่ได้รับผลกระทบต่อปัญหาที่สุดคือผู้หญิง

ความเท่าเทียมกันในเรื่องเพศ ถือเป็นหัวใจสำคัญต่อการกำจัดความอดอยากหิวโหยในทุกพื้นที่ทั่วโลก โดยผู้หญิงนั้นมีโอกาศตกอยู่ในสภาพอดอยากมากกว่าผู้ชาย เกษตรกรเพศหญิงมักได้ค่าแรงน้อยกว่า ทั้งยังต้องทำงานในสภาพที่ย่ำแย่กว่าอีกด้วย ซึ่งสหประชาชาติเผยว่า ทั่วโลกจะมีคนอดอยากลดลง 150 ล้านคน หากเกษตรกรหญิงเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ ได้เท่าเทียมผู้ชาย

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

เรื่องนี้กำลังกลายมาเป็นสาเหตุสำคัญของความอดอยากทั่วโลก โดยอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นและสภาพอากาศที่เลวร้ายจะส่งผลกระทบต่อการทำเกษตร และเกษตรกรจำนวนมากต่างก็ต้องเผชิญกับผลผลิตตกต่ำและคุณภาพด้อยลง สหประชาชาติ จึงตั้งเป้าหมาย “ขจัดความอดอยากให้เป็นศูนย์” ภายในปี 2030 แต่ทางผู้เชี่ยวชาญได้ออกมาเตือนว่า การจะไปถึงเป้าหมายนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากตลอด 3 ปีที่ผ่านมา จำนวนคนอดอยากยังคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ .