อาหารที่ควรกินหลังเล่นฟิตเนสรามคำแหง ไม่ต้องกลัวอ้วน

Sharing is caring!

อาหารที่ควรกินหลังเล่นฟิตเนสรามคำแหง ไม่ต้องกลัวอ้วน

อาหารที่ควรกินหลังเล่นฟิตเนสรามคำแหง ไม่ต้องกลัวอ้วน

            ที่ว่าหลังไปเล่นฟิตเนสรามคำแหง หรือออกกำลังกายไม่ควรกินอาหาร เพราะจะทำให้อ้วน แบบนี้คือความเชื่อที่ผิดมหันต์ ซึ่งการลดน้ำหนักนั้น ไม่จำเป็นต้องอดอาหารแต่อย่างใด เนื่องจากร่างกายของคนต้องการพลังงานและสารอาหารที่จำเป็นเสมอ เพื่อคลายความเหนื่อยล้าและซ่อมแซมกล้ามเนื้อ หลังจากใช้พลังงานเสร็จใหม่ ๆ

ที่สำคัญคือหากไม่ยอมกินอาหารหลังใช้พลังงานแล้ว ก็จะทำใหกล้ามเนื้อลดลงและมีระบบเผาพลาญต่ำ จนทำให้น้ำหนักขึ้นง่ายกว่าเดิมอีกด้วย แต่ทั้งนี้ก็ต้องเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์และต้องกินในปริมาณที่เหมาะสมด้วย เพื่อไม่ให้เป็นการสะสมไขมันกลับคืนเข้าไปเช่นเดิม

กินอาหารหลังเล่นฟิตเนสรามคำแหงสำคัญแค่ไหน

เวลาเราไปเล่นฟิตเนสรามคำแหง เพื่อออกกำลังกาย ร่างกายจะนำไกลโคเจนที่สะสมในกล้ามเนื้อมาใช้เป็นพลังงาน ทำให้ระดับไกลโคเจนลดลง นอกจากนี้ ยังมีกล้ามเนื้อบางส่วนถูกทำลายไปด้วย ดังนั้น การกินอาหารหลังออกกำลังกายจึงช่วยคลายความเหนื่อยล้าก็จะช่วยลดความเหนื่อยล้าของร่างกาย สร้างการสะสมไกลโคเจน รวมถึงซ่อมแซมและเสริมสร้างกล้ามเนื้อที่ถูกทำลายไปได้

สารอาหารจำเป็นที่ต้องกินทุกครั้ง หลังเล่นฟิตเนสรามคำแหง

การกินอาหารหลังเล่นฟิตเนสรามคำแหงให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ไม่ใช่ว่าจะเลือกกินอะไรก็ได้ตามใจฉัน ซึ่งการกินที่ถูกต้องคือ เลือกกินแต่สารอาหารที่มีความจำเป็นต่อการฟื้นฟูร่างกาย หากเลือกกินผิดก็จะทำให้การออกกำลังกายที่มาผ่านมาสูญเปล่าได้ สำหรับสารอาหารที่สำคัญสำหรับการกินหลังออกกำลังกาย ก็มีดังนี้

1.โปรตีน – เพราะหลังจากตอนออกกำลังกายเสร็จ กล้ามเนื้อจะถูกทำลายลงไปด้วย ดังนั้น โปรตีนจึงเป็นแหล่งสารอาหารที่จำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อช่วยในการซ่อมแซมและเสริมสร้างกล้ามเนื้อที่ถูกทำลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.คาร์โบไฮเดรต – จัดเป็นสารอาหารที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะช่วยเติมพลังกลับคืนให้กับร่างกายได้เป็นอย่างดี ซึ่งคาร์โบไฮเดรตจะทำให้ร่างกายสะสมไกลโคเจน เนื่องจากร่างกายได้ใช้ไกลโคเจนเป็นแหล่งพลังงานในระหว่างที่กำลังออกกำลังกาย

นอกจากนี้ประเภทของการออกกำลังกายก็ยังมีผลต่อการบริโภคคาร์โบไฮเดรตอีกด้วย เช่น การออกกำลังกายที่ต้องอาศัยความทนทาน หรือต้องออกกำลังกายเป็นระยะเวลานาน ๆ  เช่น การวิ่ง ที่จะทำให้ร่างกายคนเราต้องบริโภคคาร์โบไฮเดรตมากกว่าคนทั่วไปที่เน้นเวทเทรนนิ่งเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อ

3.วิตามิน – นี่ก็จัดเป็นสารอาหารที่บางคนเล่นฟิตเนสรามคำแหงอาจมองข้ามไป แต่ทราบหรือไม่ว่าวิตามินนั้น มีส่วนสำคัญที่จะเข้าไปช่วยให้ร่างกายของคนเราทำงานได้อย่างเต็มที่ และฟื้นฟูได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน.