กระทรวงสาธารณสุขเตือน สินค้าอันตราย ในกระเช้าของขวัญ

Sharing is caring!

กระทรวงสาธารณสุขเตือน สินค้าอันตราย ในกระเช้าของขวัญ

            กระทรวงสาธารณสุข ออกคำเตือนถึงอันตรายจากกระเช้าของขวัญ ประเกทอาหารกระป๋องเก่าเก็บที่ถูกผลิตขึ้นมาไม่ได้มาตรฐาน สถาพไม่สมบูรณ์ และอาหารแห้งทั้งหลาย ธัญพืชชนิดต่าง ๆ รวมถึงกระเช้าของขวัญเก่าเก็บ ผู้บริโภคควรสังเกตให้มั่นใจก่อนซื้อ เพื่อป้องกันเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และเชื้อจุลินทรีย์ที่อาจส่งผลอันตรายจนถึงแก้ชีวิตได้

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสำคัญ ๆ ประชาชนนิยมมอบกระเช้าเพื่อเป็นของขวัญให้แก่กันเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะกระเช้าอาหารกระป๋องและอาหารแห้งนั้น ถือว่าไดรับความนิยมมากที่สุด เนื่องจากสามารถเก็บไว้ได้นาน สินค้ามีความหลากหลายเหมาะสมกับทุกกลุ่มเป้าหมาย

แต่หากซื้อกระเช้าของขวัญที่ไม่มีคุณภาพและไม่ได้มาตรฐาน หรือกระเช้าเก่าเก็บเป็นระยะเวลนาน ผู้บริโภคอาจเสี่ยงได้รับอันตรายจากเชื้อโรคชนิดต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาน ซึ่งสามารถสร้างความเสียหายต่อสุขภาพและมีอัตรายจนถึงแก่ชีวิตได้ด้วย

วิธีที่ปลอดภัยของการเลือกซื้อกระเช้าของขวัญ นอกจากสังเกตุอย.แล้ว ต้องอ่านฉลากให้ดี

ก่อนผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อกระเช้าของขวัญประเภทเครื่องกระป๋องทุกครั้ง ควรสังเกตเครื่องหมายจาก “อย” รวมถึงอ่านฉลากข้างกระป๋องให้ครบถ้วนด้วย ทั้งสถานที่ผลิต วัน เดือน ปี และวันหมดอายุ ชื่อปริมาณวัตถุเจือปนในอาหาร น้ำหนักสุทธิ ที่สำคัญกระป๋องที่บรรจุสิ่งของต่าง ๆ ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่บวก ไม่บุบและเป็นสนิม

รวมถึงตะเข็บกระป๋องต้องไม่มีรอยแตกร้าว หรือรอยรั่วให้เห็น สำหรับกระเช้าที่บรรจุอาหารแห้งและธัญพืช ต้องสังเกตให้ดีว่ามีเชื้อราปนเปื้อนมาหรือไม่ ซึ่งมองเห็นได้อย่างง่ายดายด้วยตาเปล่า เนื่องจากเชื้อรามักมีคราบสีเขียว เหลือ ดำ และขาว รวมถึงส่งกลิ่นอับออกมา

ทางด้านอธิบดีกรมอนามัย ได้เผยว่า เครื่องกระป๋องส่วนมาก ที่นำมาจัดลงในกระเช้าส่วนใหญ่มักเป็นนม น้ำผลไม้ เครื่องดื่มประเภทต่าง ๆ หากพบว่ากระป๋องไม่สมบูรณ์ บุบ เป็นสนิม หรือมีรอยแตกรั่ว ก็สามารถทำให้อาหารเหล่านั้น ถูกปนเปื้อนด้วยเชื้อจุลินทรีย์ที่เข้าไปและเจริญเติบโต ซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้าน สี กลิ่น รสและคุณค่าของอาหาร

แบคทีเรียอันตรายที่เกิดจากกระเช้าของขวัญ หากรับประทานเข้าไป สามารถส่งเสียร้ายแรงได้

เชื้อแบคทีเรียชนิดโบทูลินั่ม ที่ถูกพบได้บ่อยในกระเช้าไม่ได้มาตรฐาน จะก่อให้เกิดสารพิษโบทูลินั่ม ที่ส่งผลต่อต่อระบบประสาทของผู้ที่รับประทานเข้าไปอย่างรุนแรง โดยจะมีอาการคลื้นใส้ อาเจียน เกิดอาการอัมพาตของกล้ามเนื้อต่าง ๆ สายตาพร่ามัว มองเห็นเป็นภาพซ้อน รู้สึกง่วงซึม กลืนอาหารไม่สะดวก ลิ้นและคออักเสบ เนื่องจากไม่สามารถกลืนน้ำลายได้ กล้ามเนื้อต้นคออ่อนแรง จนไม่อาจยกหัวไหล่ขึ้นได้

ซึ่งอาการที่เกิดขึ้นนี้ มักแสดงให้เห็นภายใน 2-4 ชั่วโมง แต่สำหรับบางรายอาจใช้เวลานานถึง 12-36 ชั่วโมง หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ก็อาจเสียชีวิตได้ทันที จากสภาวะระบบหายใจล้มเหลว ดังนั้น หากตรวจสอบพบว่าตนเองมีอาการผิดปกติ ก็ควรไปพบแพทย์โดยด่วนที่สุด.

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนบทความ https://www.p80naturalessence.com/th/